สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ : เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม เช่น อ่านไฟล์ Word, PDF และ Text File, เขียนข้อมูลลงใน File, ใช้ DataSet, ใช้ Toolbar ต่างๆ, การใส่ Scrollbar ลงไปใน Textbox, การดัก Keyboard, การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ฯลฯ
โปรแกรม ITECReadEngBook สามารถ Download ได้ที่
http://www.itecsoftware.co.th/download/

สำหรับผู้ที่ต้องการหัดเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษา Swift ซึ่งเป็นภาษาที่เขียนง่าย และสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยผู้สอน จะเริ่มสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงสามารถนำไปใช้งานได้จริง

คอร์สนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมมาแล้ว โดยเราจะสอนเขียนโปรแกรม Chat แบบง่ายๆ ด้วย Swift 3 โดยใช้ FireBase ซึ่งเป็น Cloud Database ตัวหนึ่ง ผ่านทาง CocoaPods SDK

เป็นการสอนสำหรับผู้ที่ต้องการหัดเขียนโปรแกรมโดยใช้ C#.Net โดยคอร์สนี้ ผู้สอนจะสอนเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด และติดตั้ง Microsoft Visual Studio 2017 Community