สอนเขียนโปรแกรม C#.Net สำหรับผู้เริ่มต้น (Beginner)
Day 1 – 10

Project : Windows From Application

เป็นการสอนสำหรับผู้ที่ต้องการหัดเขียนโปรแกรมโดยใช้ C#.Net โดยคอร์สนี้ ผู้สอนจะสอนเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด และติดตั้ง Microsoft Visual Studio 2017 Community

สอนเขียนโปรแกรม C#.Net สำหรับผู้เริ่มต้น (Beginner)
Day 1: Install Visual Studio 2017
Project: Windows From Application

สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • วิธีการดาวน์โหลด Visual Studio

 • สอนเขียนโปรแกรม C#.Net สำหรับผู้เริ่มต้น (Beginner)
  Day 2: First Project
  Project: Windows From Application

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • สร้าง Project และการทำงานของ Properties

 • สอนเขียนโปรแกรม C#.Net สำหรับผู้เริ่มต้น (Beginner)
  Day 3: Label
  Project: Windows From Application

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • การใช้ Toolbox

 • สอนเขียนโปรแกรม C#.Net สำหรับผู้เริ่มต้น (Beginner)
  Day 4: Picture
  Project: Windows From Application

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • การแสดงรูปภาพ

 • สอนเขียนโปรแกรม C#.Net สำหรับผู้เริ่มต้น (Beginner)
  Day 5: Button
  Project: Windows From Application

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • ทำความรู้จักกับ Button

 • สอนเขียนโปรแกรม C#.Net สำหรับผู้เริ่มต้น (Beginner)
  Day 6: คำสั่ง if ... else ...
  Project: Windows From Application

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • ทำความรู้จักกับคำสั่ง if ... else ...

 • สอนเขียนโปรแกรม C#.Net สำหรับผู้เริ่มต้น (Beginner)
  Day 7: Loop
  Project: Windows From Application

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • เตรียมพร้อมสำหรับเรียนคำสั่ง Loop

 • สอนเขียนโปรแกรม C#.Net สำหรับผู้เริ่มต้น (Beginner)
  Day 8: for (Loop)
  Project: Windows From Application

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • คำสั่ง for (Loop)

 • สอนเขียนโปรแกรม C#.Net สำหรับผู้เริ่มต้น (Beginner)
  Day 9: TextBox
  Project: Windows From Application

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • วิธีใช้ TextBox

 • สอนเขียนโปรแกรม C#.Net สำหรับผู้เริ่มต้น (Beginner)
  Day 10: while (Loop)
  Project: Windows From Application

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • วิธีใช้คำสั่ง while (Loop)

 • หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัย เรายินดีให้คำปรึกษา
  https://www.facebook.com/ITECSOFTWARETH/