สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift 3 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน
Day 1 – 10

Project : Swift 3 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน

คอร์สนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมมาแล้ว โดยเราจะสอนเขียนโปรแกรม Chat แบบง่ายๆ ด้วย Swift 3 โดยใช้ Firebase ซึ่งเป็น Cloud Database ตัวหนึ่ง ผ่านทาง CocoaPods SDK

สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift 3 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน
Day 1: Chitchat Part 1

สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • การทำโปรแกรม Chitchat โดยใช้ Firebase

 • สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift 3 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน
  Day 2: Chitchat Part 2

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • การเชื่อม Project เข้ากับ Firebase โดยใช้ CocoaPods

 • สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift 3 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน
  Day 3: Chitchat Part 3

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • การเชื่อม Project ให้ใช้ CocoaPods ได้

 • สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift 3 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน
  Day 4: Chitchat Part 4

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • สร้าง Login โดยการใช้ Class

 • สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift 3 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน
  Day 5: Chitchat Part 5

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • สร้าง Text Filed และ Button สำหรับ Login

 • สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift 3 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน
  Day 6: Chitchat Part 6

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • ทำ Outlet เชื่อมต่อกับหน้าจอ

 • สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift 3 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน
  Day 7: Chitchat Part 7

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • ให้มีการ Check เงือนไข เมื่อ Input Username กับ Password

 • สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift 3 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน
  Day 8: Chitchat Part 8

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • สร้าง Login ให้สามารถ Login ได้

 • สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift 3 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน
  Day 9: Chitchat Part 9

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • สร้างหน้าจอสำหรับ Registration

 • สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift 3 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน
  Day 10: Chitchat Part 10

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • ทำฟังก์ชั่น Register Click

 • หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัย เรายินดีให้คำปรึกษา
  https://www.facebook.com/ITECSOFTWARETH/