Maintenance

บริการ Maintenance ฟรี 1 ปีแรก (ปีต่อไป คิดค่าบริการปีละ 10% จากราคาขาย)


     ทำความรู้จักบริการ MA     

    บริการ MA หรือบริการ Maintenance Service Agreement เป็นบริการดูแล และบำรุงรักษาระบบโปรแกรมใช้งานต่างๆ หรือ Application Software รวมถึงให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ อุปกรณ์เครือข่าย, เครื่อง Server, เครื่อง Client ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา อีกทั้งการช่วยแก้ไขปัญหา ก็รวมอยู่ในบริการ MA ด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อให้ผู้ใช้งาน ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด


     ทำไมต้องมีบริการ MA     

- บริการอบรมการใช้งานโปรแกรม เพื่อให้พนักงานเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว พร้อมกับใช้โปรแกรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- สามารถให้คำปรึกษา และหาแนวทางที่ดี่ที่สุด ในการประยุกต์ การเขียน และการเชื่อมโปรแกรม เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า
- สามารถให้คำแนะนำ และตอบคำถาม เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม รวมถึงระบบได้อย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบการทำงานของระบบ เพื่อให้โปรแกรมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
- Upgrade Version ของ Software เพื่อให้โปรแกรมทันสมัยอยู่เสมอ1. บริการถาม-ตอบ ทั้งในและนอกเวลาทำการ
    เราพร้อมบริการลูกค้าทุกท่านด้วยความยินดี จากเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการถาม-ตอบทางโทรศัพท์, ทาง Facebook Page, ทาง Line@ หรือทาง E-Mail โดยลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางตามความสะดวก
 • รายละเอียดช่องทางการติดต่อ :
 • Tel. : 083-224-5559
  Facebook Page : ITEC Software Thailand
  Line@ : @itecsoftware
  E-Mail : itecsoftware@outlook.com


  2. บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ
      ปรึกษาได้เสมอ เมื่อลูกค้าต้องการ เพราะเจ้าหน้าที่ของเรายินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหา วิธีประยุกต์การใช้งาน ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งเจ้าหน้าที่ ยังสามารถให้ความรู้ในเรื่องของระบบ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ดีอีกด้วย (สำหรับกรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้ในทันที ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด)


  3. บริการดูแล Database โดยการ Remote Desktop
 • สำหรับการทำให้ Database ทำงานได้เร็วขึ้น และมีขนาดเล็กลง
 •  - บริการ Reindex Database เพื่อให้ Database จัดเรียงข้อมูลได้ดีขึ้น ทำงานได้เร็วขึ้น (ตามความเหมาะสม)
   - บริการ Shrink Database เพื่อให้ Database มีขนาดเล็กลง (ตามความเหมาะสม)
  โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินการทำงานของ Database ก่อน ในเบื้องต้น และจึงแจ้งให้ลูกค้าทราบ ว่าต้องทำการ Reindex หรือ Shrink หรือไม่
  จากรูป เป็นตัวอย่างของการ Reindex และ Shrink Database


      จากที่ได้กล่าวไปข้างต้น ว่าบริการ Reindex และ Shirnk จะทำให้ Database จัดเรียงข้อมูลได้ดีขึ้น ทำงานเร็วขึ้น และมีขนาดเล็กลง ซึ่งจะเห็นได้ว่าก่อนทำการ Reindex ข้อมูลมีความกระจัดกระจาย ไม่เป็นระเบียบ กินเนื้อที่มาก และส่งผลให้การค้นหาข้อมูลช้า เข้าถึงข้อมูลได้ช้า ฉะนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทำการ Reindex และ Shrink แล้ว ข้อมูลจะถูกจัดเรียงให้เป็นระเบียบมากขึ้น เหลือพื้นที่มากขึ้น ค้นหาได้เร็ว และทำงานได้ดีขึ้น
 • สำหรับตรวจสอบการทำงานของระบบ BackUp (2 เดือน 1 ครั้ง รวมเป็น 6 ครั้ง)
 •  - บริการ Check Autobackup Database เพื่อให้ทราบว่ามีการทำงานทุกวันหรือไม่ พื้นที่ว่างเหลือพอทำงานและ Backup หรือไม่
  เมื่อทางเจ้าหน้าที่ ได้ให้บริการดูแล Database แล้ว เราจะติดต่อลูกค้าโดยการโทรแจ้ง หรือส่ง E-Mail เพื่อระบุผลการทำงานของระบบ ให้ลูกค้าได้ทราบอีกครั้ง


  4. บริการ Set Form Report ให้ฟรี
  - สำหรับลูกค้าใหม่ ฟรี MA ปีแรก เราจะให้บริการ Set Form Report ฟรี 8 ฟอร์ม/ปี
  - สำหรับลูกค้าในระยะเวลาสัญญา MA เราจะให้บริการ Set Form Report ฟรี 4 ฟอร์ม/ปี
  ***ในกรณีที่เกินจำนวนฟอร์มที่กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายฟอร์มละ 3,000 บาท (ไม่รวมภาษี)


  5. ดึงข้อมูล Stock คงเหลือ ณ สิ้นเดือน 12 ครั้ง/ปี
      โดยปกติโปรแกรมไอเทค จะดู Stock แบบ Real Time แต่หากลูกค้าต้องการดู Stock ย้อนหลัง เราก็ยินดีให้บริการโดยการไปเอา Database ที่ Backup เก็บไว้ทุกๆวัน ดึงมาทำให้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการวันไหน เพราะฉะนั้น การดึงข้อมูล Stock คงเหลือ ลูกค้าต้องมี Database Backup เก็บเอาไว้ด้วย


  6. บริการอบรมการใช้งานโปรแกรม ที่บริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำกัด
      ลูกค้าสามารถเข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรม ได้ที่บริษัทไอเทค ซอฟท์แวร์ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 วัน (สูงสุด 20 คน/ครั้ง) ตามวัน-เวลาที่บริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ กำหนด
  ***ในกรณีที่ขอรับการอบรมที่บริษัทไอเทค ซอฟท์แวร์เกิน 2 ครั้ง คิดวันละ 3,000 บาท (ไม่รวมภาษี)


  7. บริการลง Program ITEC ให้เครื่อง Client โดยการ Remote Desktop
      ในกรณีที่เครื่องติดไวรัส ต้องลง Windows ใหม่ หรือเครื่องเกิดความเสียหาย


  8. บริการติดตั้ง, ทดสอบโปรแกรม, ย้ายระบบ, ลง Program ITEC สำหรับเครื่อง Server และโอนย้ายข้อมูล Database โดยการ Remote Desktop
      ในกรณีที่เครื่อง Server มีปัญหา หรือลูกค้ายกเครื่องมาที่บริษัทไอเทค ซอฟท์แวร์ และสำหรับลูกค้าในระยะเวลาสัญญา MA เราจะให้บริการไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี (สำหรับการกู้ Database จะคิดค่าบริการเป็นกรณีไป ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการกู้ข้อมูล)
  ***ในกรณีที่เกิน 2 ครั้ง/ปี จะมีค่าใช้จ่ายในการบริการ 5,000 บาท (ไม่รวมภาษี)


  9. การ Upgrade Version Program
      เรามีบริการ Upgrade Version เพื่อให้โปรแกรมมีความทันสมัย และมีฟังก์ชันใหม่ที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ลูกค้าได้ใช้ แต่ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน และสอบถามว่าต้องการรับบริการ Upgrade Version หรือไม่ โดยเราจะคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก


       สิทธิประโยชน์     

  - ลูกค้าจะได้รับส่วนลด ในกรณีที่ซื้อ Module เสริม, Customize โปรแกรม และส่วนลดในการแก้ไข Report ที่เกินจากเงื่อนไข ตามความเหมาะสม


       หมายเหตุ     

  - กรณีที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการ (Onsite Service) จะมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 5,000 บาท (ไม่รวมภาษี) / 2 คน และค่าเดินทาง คิดตามระยะทาง (ไป-กลับ กิโลเมตรละ 5 บาท) และค่าที่พัก (สำหรับต่างจังหวัด) 1,000 บาท / 2 คน / คืน
  - สำหรับลูกค้าที่มีการ Customize โปรแกรมเพิ่ม จะคิดมูลค่า Maintenance รายปีจาก (10% จากราคาโปแกรม) รวมกับ (10% จากราคา Customize)
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


       กรณีไม่ต่อสัญญาบริการ MA     

      สำหรับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามารับบริการ แต่ยังไม่ได้ต่อบริการ Maintenance กับบริษัท ทางเราต้องขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการดังกล่าว และหากขาดการต่อสัญญาเป็นระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะมีการปรับราคา MA เพิ่มเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ ดังนี้
  - ขาดต่อสัญญา 6 เดือน คิดเพิ่ม 30% ในปีแรกและราคาปรกติในปีถัดๆ ไป
  - ขาดต่อสัญญา 1 ปี คิดเพิ่ม 40% ในปีแรกและราคาปรกติในปีถัดๆ ไป
  - ขาดต่อสัญญา 2 ปี คิดเพิ่ม 50% ในปีแรกและราคาปรกติในปีถัดๆ ไป
  - ขาดต่อสัญญา 3 ปี ไม่รับต่อประกันทุกกรณี (ต้องซื้อซอฟต์แวร์ใหม่เท่านั้น)