วิธีการใส่ลายน้ำในไฟล์ EXCEL แต่คนละวิธีกับไฟล์ WORD


สำหรับวันนี้ ผู้เขียนจะมาบอกถึงวิธีการใส่ลายน้ำในไฟล์ Excel กันค่ะ ซึ่งวิธีดังกล่าว สามารถทำได้ทั้ง Version 2010 2013 และ 2016 ค่ะ แต่การเพิ่มลายน้ำในไฟล์ Excel จะไม่สามารถพิมพ์เป็นข้อความแบบไฟล์ Word ได้นะคะ ดังนั้น ผู้ใช้จึงต้องเตรียมไฟล์ภาพที่เป็นข้อความเอาไว้ค่ะ โดยไฟล์ที่ใช้ได้จะมี .jpg .png และ .bmp ค่ะ……..เกริ่นนำมาพอสมควรแล้ว มาเริ่มทำกันเลยดีกว่า

  • เปิด Excel ขึ้นมา และไปที่ แทรก (Insert) จากนั้นเลือก หัวกระดาษและท้าย กระดาษ (Header & Footer)


  • เมื่อโปรแกรมเปลี่ยนรูปแบบของหน้า ให้สังเกตที่ออกแบบ (Design) และจะเห็นช่องสามช่องตรงหัวกระดาษ โดยเลือกช่องใดก็ได้ เพื่อใส่รูปภาพ


  • หลังจากเลือกช่องแล้ว ก็ไปที่รูปภาพ เพื่อนำรูปลายน้ำมาใส่


  • หลังจากนำรูปเข้ามาใส่แล้ว ในช่องดังกล่าว จะขึ้นว่า “&[Picture]”


  • เสร็จแล้วให้คลิกที่ช่องใดก็ได้ ที่อยู่นอกช่องหัวกระดาษ แล้วรูปลายน้ำก็จะแสดงเต็มหน้ากระดาษค่ะ